English

 


דמוניזציה של ישראל והיהודים
היהודים אכזריים מטבעם
קריקטורה של פת"ח מציגה את ישראל כמחבלת וכרוצחת שלום
אתר נציבות ההסברה והתרבות של פת"ח - 14/03/2015
 אתר נציבות ההסברה והתרבות של פת"ח פרסם קריקטורה שמציגה יונת שלום שבגופה נעוץ סכין, עליו כתובה המילה "דאעש" ומתחתיה מגן דוד.
לחץ כאן לדיווח

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat