English

 


דמוניזציה של ישראל והיהודים
היהודים אכזריים מטבעם
קריקטורה של הפת"ח: הישראלים הם נאצים
אתר נציבות ההסברה והתרבות של פת"ח - 11/11/2015
 כותרת הקריקטורה
: "הם כולם אותו דבר"
הקריקטורה מציגה זוג רגליים אחד עם שישה ראשים מה שכנראה מייצג את המנהיגים הפוליטיים בישראל בעיצומו של ויכוח. הם כולם לבושים במדי נאצים וחובשים כובעים שעליהם צלבי קרס. על החגורה שקושרת את כולם יחד מצויר מגן דוד.
כיתוב משמאל: "חילוקי הדעות ב'ישראל"'

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat