English

 


דמוניזציה של ישראל והיהודים
היהודים אכזריים מטבעם
טלוויזיה פלסטינית: חינוך ילדים המושתת על הפחדה באמצעות מפלצות, שדים ויהודים יוצר פחדנות.
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 23/04/2010
 


דרשן מטעם הרשות הפלסטינית:
     "גידול הילדים על פחד, חרדה ובהלה וזאת כאשר הם מפחידים אותם בשעה שהם בוכים פעם באמצעות מפלצת, ופעם אחרת באמצעות דחליל וגנב, ופעם שלישית באמצעות יהודי, שד ובקול של הרוח ודברים נוספים כדי שישתקו. ואז גדל הילד כפחדן."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat