English

 


דמוניזציה של ישראל והיהודים
היהודים אכזריים מטבעם
יומון הרשות הפלסטינית: צריך לשרוף ספרים ישראלים
אל-חיאת אל-ג'דידה - 25/09/2009
 


חאפז ברגותי, עורך העיתון היומי הרשמי של הרשות הפלסטינית, מתוך מאמר המערכת:
     "השר המצרי פארוק חוסני הפסיד במירוץ למשרת מזכ"ל ארגון אונסק"ו. כישלונו היה צפוי לאחר המסע הישראלי נגדו על דברים שאמר בפרלמנט המצרי, כי הוא ישרוף כל ספר ישראלי שימצא בספרייה מצרית. אך ההתבטאות הזו, שנעשה בה שימוש נגדו כהתבטאות אנטישמית, אינה הסיבה הישירה לכישלונו. אילולא היה אומר את הדברים האלה, אז היה נערך נגדו קמפיין ישראלי על כך שהוא לא ביקר בישראל במשך כל כהונתו כשר התרבות של מצרים, והמעבר דרך ישראל הוא תנאי לקבלת 'תעודת איכות' כדי להיכנס לחוגים הבינלאומיים, ולא – חרב ה[האשמה ב]אנטישמיות הייתה מצפה לו.
...
בכל אופן, הפסדו של השר פארוק חוסני יוצא בשכרו, מפני שכניסה למשרה הזו הייתה מחייבת אותו להתנער מהחשיבה הלאומית לטובת כניעה לחשיבה רכרוכית ונרפית. הספרים הישראלים שהוא רצה לשרוף אילו הם נמצאו בספריות המצריות, אינם ראויים לדבר אחר, מלבד [כמה] ספרים ענייניים של מספר סופרים ישראליים, מפני שרובם מפארים את הגזענות ואת ההתנחלות ואת ההרג והמלחמה ואת ההרס. אנשי התרבות הערבים אינם זקוקים לשום משרה בינלאומית או פרס, כל עוד מחיר ההגעה אליהם הוא נפילה מוסרית והסכמה עם תועמלני ההרג וההרס ועם המחלקות המונופוליסטיות והקפיטליסטיות, המשתלטים על הכסף והחשיבה והתרבות לטובת ההגמוניה והדיכוי והניצול."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat