English

 


דמוניזציה של ישראל והיהודים
היהודים אכזריים מטבעם
היהודים הם סרטן ובגללם היכה הצונאמי
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 07/01/2005
 


אבראהים מדירס, נציג רשמי של המשרד לענייני הקדשים ברשות הפלסטינית:
     "הוא [המוסלמי] נזכר כיצד היהודים הפיצו שחיתות על פני האדמה... היהודים, הוי המוסלמים, הם היהודים. תכונתם ומנהגם הם שחיתות והשחתה בארץ הזו. כמה פעמים הזהרנו! ואנו מזהירים: היהודים הם סרטן, שמתפשט בגוף האומה הערבית והאסלאמית... הם משקיעים שם במדינות מזרח אסיה, שאותן פקד ההרס [הצונאמי] בגלל השחיתות וההשחתה היהודית והאמריקנית."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat