English

 


דמוניזציה של ישראל והיהודים
היהודים אכזריים מטבעם
מדינת ישראל היא ילוד שטני
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 06/02/2004
 


אחמד נצר, מזכ"ל הפרלמנט הפלסטיני, בראיון לטלוויזיה הפלסטינית:
     נצר: "ישראל אינה נרתעת מדבר. ישראל נוסדה על בסיס גזל. ישראל, מדינת ישראל, היא ילוד של השטן, היא ילוד שטני. היא נוסדה על בסיס גזל מן הרגע הראשון. היא נוסדה על בסיס גזל, טרור, הרג, עינוי, התנקשויות, מוות, גזל אדמות והרג האנשים. על בסיס זה נוסדה ישראל, והיא תמשיך כך והיא לעולם לא תהיה מסוגלת להתקיים מפני שלידתה אינה טבעית, היא ילוד שטני, והיא אינה מסוגלת להתקיים בין בני-האדם... רק כך ישראל מסוגלת להתקיים. היא אינה מסוגלת להתקיים באופן טבעי ככל מדינה בעולם."
מנחה: "עצם קיומה אינו טבעי, אינו הגיוני. השורש, השורש עצמו רקוב."
נצר: "המדינה הזאת מתבססת על גזענות, מושגי התורה, המוות, ההרג וההרס…"
נצר (בנוגע לעיסקת חילופי השבויים בו 400 אסירים ערבים הוחלפו בישראלי אחד וגופותיהם של שלושה חיילים ישראלים): "...ניתן למצוא שישראל מנסה להשלות את העולם, ולהשלות את הערבים והפלסטינים מבחינה פסיכולוגית כי ישראלי אחד יוחלף תמורת אלף ישראלים [משנה] פלסטינים, כלומר: ישראל מעונינת לזרוע בקרב הפלסטיני, הערבי או העולם את מושג הערכיות– מהו ערך היהודי ומהו ערך הערבי. אך אין זו האמת..." [מופסק]
מנחה: "הדבר הזה מצוי ב"פרוטוקולים של זקני ציון", שהם [היהודים] ברמה עליונה והשאר ברמה נמוכה."
נצר: "...היא [ישראל] עושה ככל יכולתה כדי לאסוף כמה שיותר שבויים, עד אשר היא מחזירה לדוגמה תמורת 10000 שבויים ערבים תמורת הוצאת 100 שבויים [ישראלים]. ישראל מנסה לומר בכך שזהו ערך ערבי וזהו ערכו של ישראלי או יהודי… ישראל היא מדינה תוקפנית, מדינה גזענית, מדינה אידיאולוגית עוינת, השונאת את כל הגויים, את כל הזרים. ישראל היא ילוד שטני."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat