English

 


דמוניזציה של ישראל והיהודים
היהודים אכזריים מטבעם
"מניקים לילד היהודי את השנאה עם החלב"
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 12/10/2003
 


ד"ר מחמוד אבו דף, מרצה לפילוסופיה של החינוך:
     "אני, למען האמת, אינני מסתכל על מצב החברה הישראלית כעל מצב של מבוכה, אלא הוא [מצב המבוכה] תוצאה טבעית של תרבות שקוימה באמצעות חינוך יהודי פונדמנטליסטי לאלימות, לאיבה, ולגזענות... מה שאומרים המנהיגים במדינה העברית ומה שעוסק בו החייל הוא התנהגות טבעית שנרכשה באמצעות החינוך היהודי הקיים... וגידולם שם לו למטרה גם עיצוב דור שיש לו נכונות להתרחבות, לכיבוש ולאלימות, ולשנאת הערבים ולשנאת כל מי שהוא ערבי ומסלמי ולרצון לשלוט... כן מוצגת צורה מעוותת של הערבים ושל המסלמים, ומניקים לילד היהודי את השנאה עם החלב... אנו רוצים דור [של פלסטינים] שתופש ומבין את מבנה האישיות היהודית..."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat