English

 


דמוניזציה של ישראל והיהודים
היהודים אכזריים מטבעם
יועצו של פיאד: ישראל מנהלת טרור מאורגן
אל-חיאת אל-ג'דידה - 06/10/2010
 


     "יועצו של ראש הממשלה [פיאד] לעניינים לאומיים, השר עמר חלמי אלע'ול: '...עדרי המתנחלים בכל רחבי השטחים הפלסטיניים וצבא הכיבוש משלימים זה את זה בכל הקשור לפשעים ולהפרות החדשות הפרובוקטיביות כנגד עמנו, בתי הפולחן שלו, רכושו, אדמתו והאינטרסים שלו. זאת בכדי להסעיר את הרגשות ולעורר את התושבים הפלסטינים להגיב על המתקפה הגזענית הישראלית הבלתי פוסקת, במטרה להצית שריפה בזירה הפלסטינית, כך שמבטי העולם יוסטו מההפרות הישראליות...
בהודעה לעיתונות, יועצו של ראש הממשלה הוסיף כי מה שקרה בכפר בית פג'אר לא היה מקרי, אלא מהווה חלק ממדיניות טרור המדינה המאורגן שמנהלת מדינת האפרטהייד הציונית כנגד התושבים הפלסטינים."


הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat