English

 


דמוניזציה של ישראל והיהודים
היהודים אכזריים מטבעם
עיתון הרש"פ מפרסם התבטאויות מוועידה במרוקו המכנות את ישראל "שטן ערמומי"
אל-חיאת אל-ג'דידה - 22/01/2011
 


     "הנאום הראשון בוועידה, שתימשך עד ה-23/01/2011, היה של יו"ר הוועדה המכינה של הוועידה, וראש האגודה המרוקאית לתמיכה במאבק הפלסטיני, בן ג'לון האנדלסי... בן ג'לון אמר כי 'פלסטין היא כלא גדול, וסבל האסירים צריך צריך להיות מבוא לשיפוט ישראל באשמת פשעי מלחמה המבוצעים נגד מי שנאבק למען שאנו כולנו נשלים את דרכו.' בן ג'לון הזכיר את ההפרות הישראליות, כשהוא תיאר את ישראל כמדינה שמעל החוק והחקיקה הבינלאומית, והיא שטן ערמומי שעובר על כל העקרונות האנושיים, וצריך לפעול ללא ללאות כדי לגרור את המדינה הזו לבתי המשפט הבינלאומיים כפושעת.
שר האסירים והמשוחררים, עיסא קראקע, אמר: 'הגענו מארץ העמידה האיתנה והריבאט, אל אנשי הרבאט [זהו משחק מלים על שם עיר הבירה של מרוקו: רבאט], ולכולנו תקווה ואמון בעם הערבי, ועמידתו התמידית עם עמנו.'
נציג הליגה הערבית מחמד אל-חלו ציין בדבריו כי ישראל לא הסתפקה בכיבוש, הרג, עינוי ומעצר, אלא היא מבצעת את סוגי הגזענות ועינוי האסירים הכי מכוערים שיש, ואפילו מחזיקים את הגופות שלהם לאחר חיסולם תוך הפרה ברורה של ההסכמים הבינלאומיים."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat