English

 


דמוניזציה של ישראל והיהודים
היהודים אכזריים מטבעם
ראש המועצה הלאומית הפלסטינית: "ישראל הרגה, ועדיין הורגת, את כל מי שמאמין בשלום."
אל-חיאת אל-ג'דידה - 25/09/2011
 


ראש המועצה הלאומית הפלסטינית, סלים אל-זענון, על נאומו של עבאס באו"ם. בתחילה הוא אמר כי הנאום הביא את הסוגייה הפלסטינית לליבו של כל אדם חופשי, ואז החל לעשות דמוניזציה לישראל:
     "ישראל הרגה, ועדיין הורגת, את כל מי שמאמין בשלום. היא הרגה את רבין, ואחר כך הרגה את השהיד יאסר ערפאת, לאחר מצור שנמשך שנים. ואנו אומרים לנשיא: כולנו שהידים בפוטנציה, ונמשיך בדרך שסימנת בנאומך."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat