English

 


דמוניזציה של ישראל והיהודים
היהודים אכזריים מטבעם
שגריר פלסטיני קורא למבצע הישראלי בעזה "הטרור הממלכתי" וטוען כי ישראל פוגעת במתכוון בבתים פלסטינים
אל-חיאת אל-ג'דידה - 19/11/2012
 


     "השגריר [הפלסטיני לאו"ם] ריאד מנצור (כלומר, המשקיף הקבוע הפלסטיני של האו"ם) שלח איגרות זהות לנשיא מועצת הביטחון, לנשיא העצרת הכללית ולמזכ"ל האו"ם, שבהן הוא הודיע להם שישראל - השלטון הכובש - ממשיכה לבצע הפצצות אוויריות ולירות טילים שפגעו במתכוון בבתי מגורים באזורים האזרחיים בכל רחבי רצועת עזה... השגריר מנצור גינה בלשון החריפה ביותר את ההתקפות הצבאיות הישראליות ואת המשך [מעשי] הטרור הממלכתי נגד העם הפלסטיני. הוא הדגיש כי רבים מבין קורבנות התוקפנות הזו הם ילדים, נשים וזקנים פלסטינים."

הערה: כתגובה לירי הטילים המתמשך מצד חמאס על ישראל, ב-14/11/2012 ישראל פתחה במבצע "עמוד ענן" שמטרתו פגיעה בתשתיות טרור בעזה.

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat