English

 


עלילות
עלילה: ישראל רצחה את ערפאת

Share |
הקודם הבא

בפסטיבל התרבות של אש"ף בנוכחות שר התרבות הפלסטיני: היהודים רצחו את ישו ואת ערפאת
ילד 1: "אבא, האב הזקן [ערפאת]. למה כך קרה? למה כך קרה?
המוות בחר בך ולא השלמת את כברת הדרך?"
ילד 2: "אל תשאלו למה כך קרה. אל תשאלו למה כך קרה.
אתמול הם צלבו את ישו, והיום הם הרעילו את האב הזקן [ערפאת]."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 04/06/2010 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat