English

 


עלילות
עלילה: ישראל רצחה את ערפאת

Share |
הקודם הבא

ילדים פלסטינים: היהודים הרגו את ערפאת
שידור חוזר בטלוויזיה הפלסטינית של העלילה השקרית ביום השנה למותו של ערפאת

מנחה הטקס: "ליאסר ערפאת הברכות, והנה כמה מסרים מילדי פלסטין:" [קטע זה מהטקס ששודר ב-2009, נחתך ולא שודר בטלוויזיה הפלסטינית ב-2010 – 2012 – העורך.]
ילד: "הייתי מאד מאד עצוב כשערפאת מת כשהיד כי הוא היה אדם טוב והיה לוחם. עשה דברים בדרך המאבק, השתתף במאבק, ולא עשה שלום וכדומה. הוא רצה להילחם."
ילד 2: "ערפאת היה נשיא מאד מאד חשוב, הוא עמד מול כל האויבים ולא פחד מאף אחד. כל היהודים והישראלים והאנשים שנגדנו פחדו ממנו. כשהוא מת, הוא מת מהרעלה."
ילדה: "אני אומרת כי הוא מת מהרעלה על ידי היהודים. ככה אני אומרת."
ילד 2: "ערפאת נהג לומר: 'הם רוצים שאהיה הרוג, הם רוצים שאהיה אסיר, אבל אני אומר להם: שהיד! שהיד! שהיד!'"
ילדה 2: "הוא היה הנשיא הקודם שלנו. הוא היה במצור ברמאללה וכשהוא היה במצור אנחנו היינו עצובים מאד. היהודים הרעילו אותו ואני שונאת אותם מאד. אללה ישיב להם כגמולם."
ילד 4: "הוא מת מהרעלה על ידי היהודים. טוב, אני לא יודע ממה הוא מת, אבל אני יודע שזה מהיהודים."
ילד 5: "הם החריבו את כל ביתו, והוא נותר בחדר אחד, ובסוף היהודים הרעילו אותו והאשימו מישהו אחר."
שודר לראשונה ב- 10/11/2009,ושוב ב- 10/11/2010, 11/11/2011, ו-11/11/2012.
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 11/11/2012 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat