English

 


עלילות
עלילה: ישראל גונבת איברים של פלסטינים
איברי השהידים נגנבים בבתי החולים הישראליים
אל-חיאת אל-ג'דידה - 02/09/2009
 


      "החזית הזהירה ממה שעושים כוחות הכיבוש - מעבירים את גופות השהידים שנורו, אל בתי החולים הישראלים, ושם גונבים מהם האיברים."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat