English

 


עלילות
עלילה: ישראל גונבת איברים של פלסטינים
בכיר ברשות: ישראל גונבת איברי פלסטינים עבור המתנחלים
אל-חיאת אל-ג'דידה - 20/08/2009
 


"בכירים ומומחים לענייני האסירים והעצירים הפלסטינים אישרו כי ישראל מכשירה את התנאים ואת האווירה לגניבה ולסחר באיברים ובגופות של פלסטינים שנהרגו בידי הכיבוש.
נשא'ת אלוחידי, המתאם הכללי של התנועה העממית להגנה על האסירים, וחבר ועדת האסירים של הפלגים, אמר כי האווירה שיצרו כוחות הכיבוש, והטיפול שלהם בגופות האסירים מכשירה את התנאים לסחר באיברים על ידי ישראל. הוא אמר בהודעה מיוחדת כי 'הגופות קבורות בבור בעומק 70 ס"מ כשהן עטופות בשקים שאינם מגינים,' והוסיף כי הכיבוש מתייחס לגופות כאל שדה ניסויים באמצעות גניבת איברים של שהידים והשתלתם בגופם של מתנחלים חולים.

'אין זה דבר מוזר בשביל ממשלת הכיבוש, וזו אינה הפעם הראשונה שהם הורגים או גונבים איברי גוף וגופות של פלסטינים. ישראל נוהגת כך מזה זמן רב... ישראל גנבה הרבה איברים וגופות.' הוא דרש חקירה בינלאומית בפשעים הללו, והבהיר כי 'גופות הוחזרו לבני המשפחות לאחר שנערכה בהן נתיחה, והן היו כמו שלדים, וקרוב לוודאי שבחלק מהן נגנבו איברים.' פראונה ציין כי ישנן עדויות רבות המאשרות כי ישראל נוהגת במדיניות של גניבה וסחר באיברים ובגופות של פלסטינים...
העיתונאי מוח'לס סמארה אמר: 'העובדה שצבא הכיבוש גונב איברי גוף של שהידים פלסטינים וסוחר בהן היא נכונה במאה אחוזים.'"

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat