English

 


כל הדף


עלילות
עלילות, סילוף וזילות השואה

Share |
הקודם הבא

הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ משווה את חבר הכנסת נפתלי בנט לאייכמן
מנחה הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, נאסר אל־לחאם: כך הנאציזם עשה ליהודים, הם כתבו להם ״צאו!״; כעת האירגוניים הטרוריסטים היהודים כותבים בדיוק לערבים, "תג מחיר", ״צאו!״. מה שהיטלר עשה להם, הם עושים לפלסטינים ככתבו וכלשונו. מה שעשה אייכמן ליהודים באוסטריה, הם עושים- נפתלי בנט עושה לנו בדיוק. הם שכפלו את החוויה

נאסר אל-לחאם הוא גם העורך הראשי של סוכנות הידיעות הפלסטינית העצמאית מען. בתכנית טלוויזיה זו של הרש"פ, "מתוך הארכיון הישראלי," סוקר אל-לחאם פרקים מסדרת הטלוויזיה הישראלית "עמוד האש" משנת 1981, תוך מתן פירוש - ופרשנות שגויה - לאירועים מנקודת מבט פלסטינית.
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 06/04/2021 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat