English

 


שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
פיגועי ה-11 בספטמבר

ה-11 בספטמבר: תאי כלא אמריקאים עבור הערבים והמוסלמים
שני תאי כלא "אמריקאים", האחד לערבים והשני למוסלמים, המייצגים את מגדלי התאומים.

טקסט: "ה-11 בספטמבר"
אל-חיאת אל-ג'דידה
11/09/2002הקודם הבא


קריקטורותארכיון קריקטורות - כל הנושאים

Created by swat