English

 


שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
פיגועי ה-11 בספטמבר

ה-11 בספטמבר רודף אחרי "הדוד סם"
"הדוד סם" - המייצג את ארה"ב - בורח בבהלה מפני התאריך "ה-11 בספטמבר."

כיתוב משמאל: "ספטמבר", מימין למילה רגליים שיוצרות את הצורה "11."

[הערה: קריקטורה זו פורסמה במקור בעיתון הכווייתי "אל-ווטאן", ופורסמה מחדש ב"אל-חיאת אל-ג'דידה"]
אל-חיאת אל-ג'דידה
11/09/2002הקודם הבא


קריקטורותארכיון קריקטורות - כל הנושאים

Created by swat