English

 


שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
פיגועי ה-11 בספטמבר

הקורבנות האמיתיים של פיגוע ה-11 בספטמבר הם עיראק והפלסטינים
עיראק והפלסטינים מוצגים בתור הקורבנות האמיתיים של פיגועי ה-11 בספטמבר.

כיתוב על פני אחד המגדלים: "פלסטין"
כיתוב על פני המגדל השני: "עיראק"

[הערה: קריקטורה זו הופיעה גם בעיתון הפלסטיני העצמאי, "אל-קדס"]
אל-חיאת אל-ג'דידה
12/09/2003הקודם הבא


קריקטורותארכיון קריקטורות - כל הנושאים

Created by swat