English

 


שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
פיגועי ה-11 בספטמבר

איראן ועיראק הן קורבנות פיגוע ה-11 בספטמבר
איראן ועיראק הן הקורבנות האמיתיים של ה-11 בספטמבר.
שני המגדלים מיוצגים בתור האותיות "I" באנגלית העומדות בתחילת המילים "איראן" ו-"עיראק".
ג'ורג' בוש, נשיא ארה"ב, הוא המטוס המאיים להתנגש בהם.
אל-חיאת אל-ג'דידה
11/09/2006הקודם הבא


קריקטורותארכיון קריקטורות - כל הנושאים

Created by swat