English

 


אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
מחמוד עבאס
עבאס מפרסם מסרים סותרים: כל ישראל היא אדמה "כבושה" לעומת השטחים בישראל מ- 1967 הם "כבושים"
אל-חיאת אל-ג'דידה - 17/10/2012
 


שני דפי פייסבוק שונים תחת שמו של "הנשיא מחמוד עבאס" פרסמו את אותו המכתב של עבאס. אחד הגדיר את כל ישראל כ"שטחים שישראל כבשה", ולעומתו השני הגדיר רק את שטחי 1967 כ"כבושה".

דף הפייסבוק של מחמוד עבאס, #1[ http://www.facebook.com/pages/President-Mahmoud-Abbas-/126646497354105], מיום 11/10/2012 אשר צוטט בחלקו בעיתון הרש"פ:

"איגרת מכבוד הנשיא לתושבי עזה

יקיריי,
מאז שחזרתי מהאו"ם ונשאתי את נאומי בו הדגשתי את החלטתנו הסופית להגיש בקשה להכיר בפלסטין כמדינה שאינה חברה בעצרת הכללית, פונים אלינו ואל זולתנו ומפעילים עלינו לחצים שוב ושוב כדי שנחזור בנו מהצעד הזה, וכדי לשכנע את מדינות העולם שלא להצביע. הלחצים הכלכליים שמופעלים עלינו מצד כמה גורמים נובעים רק מההחלטה הזו.
ההכרה [במדינת פלסטין באו"ם], לא תשחרר את האדמה ביום שלמחרת, אך היא תוכיח את צדקתנו [בטענתנו] שאדמתנו כבושה ולא שטח שנוי במחלוקת, והדבר נכון לגבי כל השטחים שישראל כבשה לפני יוני 1967.
אני רוצה שתדעו שזוהי מערכה מדינית ודיפלומטית גדולה, וצר לי שכמה קולות פלסטיניים אינם מבינים או אינם רוצים להבין את חשיבות העניין.
יקיריי ברצועת [עזה] האהובה שלנו,
המסרים שמגיעים אליי מכם מרגשים אותי מאוד. אני רוצה שתדעו שכולכם נמצאים בלבי, וש'עזה של האשם' [כינוי כבוד לעזה, בעקבות 'האשם', סביו של הנביא מחמד] היא חלק יקר מהמולדת הזו, שהקריבה אלפי שהידים, פצועים ואסירים לאורך מסע המאבק שלנו לסיום הכיבוש ולהקמת מדינתנו העצמאית, שבירתה ירושלים הנצחית שלנו.
אני מכיר את הקשיים שאתם חווים: מצור שאינו מאפשר לכם [חופש] תנועה, הגבלה של חופש הדעה, היעדר מקומות עבודה וסבל כתוצאה מההתקפות הישראליות הבלתי פוסקות. אני יודע כפי שאתם יודעים, יקיריי, שהפילוג חייב להסתיים עוד היום."
[מתוך דף פייסבוק תחת שמו של יושב ראש הרש"פ, מחמוד עבאס, 11/10/2012; המכתב הודפס בחלקו בעיתון הרש"פ אל-חיאת אל-ג'דידה, 17/10/2012]

דף הפייסבוק של מחמוד עבאס, #2 [http://www.facebook.com/President.Mahmoud.Abbas?fref=ts], מיום 10/10/2012:
[להלן החלק במכתב אשר מגדיר את תחום "השטחים הכבושים":]

"ההכרה [במדינת פלסטין באו"ם], לא תשחרר את האדמה ביום שלמחרת, אך היא תוכיח את צדקתנו [בטענתנו] שאדמתנו כבושה ולא שטח שנוי במחלוקת, והדבר נכון לגבי כל השטחים שישראל כבשה ביוני 1967."
[דף הפייסבוק הרשמי של יושב ראש הרש"פ, מחמוד עבאס, 10/10/2012]
לחץ כאן לדיווח

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat