English

 


אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
מחמוד עבאס
עבאס: "מלחמתה התוקפנית והבלתי הוגנת" של ישראל בעזה נועדה להגדיל את הפילוג בין פת"ח לחמאס
Israeli TV Ch2 (dont Use) - 19/11/2012
 


כתגובה לירי הטילים המתמשך מצד חמאס על ישראל, ב-14/11/2012 ישראל פתחה במבצע "עמוד ענן" שמטרתו פגיעה בתשתיות טרור בעזה. להלן קטעים מנאומו של מחמוד עבאס ב ישיבת ההנהגה הפלסטינית ב-18/11/2012:
     "ישראל ממשיכה בתוקפנותה זה היום החמישי ברציפות, ומאיימת בשלב חדש של הסלמה במבצע הצבאי שלה, דבר שיגרום לעוד הרס ושפיכות דמים, ויגדיל את האיום על הביטחון והיציבות באזור כולו... באמצעות מלחמתה התוקפנית והבלתי הוגנת נגד בני עמנו בעזה, ישראל חותרת לבסס את הפילוג ולהעמיק את הפירוד בין שני חלקי המולדת והאדמה הפלסטינית. התגובה הפלסטינית לתוקפנות הזו היא בראש ובראשונה למהר ולהשאיר מאחור את הפילוג האפל, ולהשיב את האחדות הלאומית. בצל האירועים הללו, איננו שוכחים שישנו פילוג ושעלינו להשאירו מאחורינו לנצח. העם הפלסטיני מתמודד כיום, לצד אתגר התוקפנות על עזה, עם אתגרים נוספים שאינם פחות מסוכנים: ייהוד ירושלים, הרחבת ההתנחלויות והאיומים הישראליים הבלתי פוסקים על הרש"פ בתגובה לפנייתנו לאו"ם... היום אנו זקוקים ביותר לאחדות פלסטינית כדי להתמודד עם האתגרים הללו. לכן, אני פונה היום בקריאה לכנס פגישה דחופה של מנהיגים, שתכלול את האחים חברי הוועד הפועל, את יו"ר המועצה הלאומית, את המזכירים הכללים של כל הפלגים הפלסטיניים, וכן דמויות פלסטיניות פטריוטיות מוסכמות. זאת במטרה לדון בדרכים להתמודד עם האתגרים הללו בשורה אחת ומאוחדת ובמסגרת אש"ף, הנציג הלגיטימי והיחידי של עמנו... אני מברך את המוני עמנו, שיצאו [להפגנות] בכיכרות כאן בירושלים, ברמאללה וביתר חלקי המולדת ובפזורה, כדי להדגיש את תמיכתם בעמנו העומד איתן בעזה. אני קורא להם להמשיך בפעילות הבלתי אלימה והמבורכת הזו ולהסלים אותה, כדי להעביר לעולם קול פלסטיני מאוחד’ שקורא לו להתערב כדי לעצור את התוקפנות הזו."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat