English

 


אישים בהנהגת פת"ח והרש"פ
מחמוד עבאס
הנשיא מחמוד עבאס מאשים את ישראל בגניבת מורשת,"ומוכן להילחם את מלחמת השלום עד הסוף".
אל-חיאת אל-ג'דידה - 01/01/2012
 


הנשיא מחמוד עבאס מאשים את ישראל בגניבת מורשת,"ומוכן להילחם את מלחמת השלום עד הסוף".
     "הנשיא עבאס הדגיש: "ללא ירושלים המזרחית לא תהיה מדינה, לא תהיה מדינה פלסטינית. אנו יודעים כי [הישראלים] הם מנסים לשנות את מאפייניה, לשנות את אדמתנו ולבנות על בתינו ועל קברי עמנו, כדי למחוק את עקבותיו של העם הפלסטיני, אך הם לא יצליחו". הוא הוסיף, 'לא פעם הושטנו את ידנו לשלום, ואנו עודנו מושיטים את ידנו ומוכנים להילחם את מלחמת השלום עד הסוף".
 

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat