English

 


כל הדף


ילדים לוחמים
עידוד אלימות בקרב ילדים

Share |
הקודם הבא

ילדים מדקלמים שיר שקורא להסלים את האלימות בתוכנית ילדים בטלוויזיה הפלסטינית: "האבן שלי הפכה לקלצ’ניקוב"
ילדים: "אנו רוצים לדבר בגלוי, ללא היסוס וללא פחד
עולם, שמע וראה, האבן שלי הפכה לקלצ’ניקוב
דבריך הם אמת, יאסר ערפאת
דבריך הם אמת, יאסר ערפאת
הו הר, הרוח לא תזיז אותך
הו הר, הרוח לא תזיז אותך."
מנחת התוכנית "בית הבתים": "בראבו! אתם כל כך כישרוניים!"
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 06/01/2017 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat