English

 


עלילות
עלילה: ישראל מתעללת באסירים

Share |
הקודם הבא

קרובי משפחה של אסירים: הבדיקות הביטחוניות שעורכים למבקרי אסירים בבתי כלא ישראלים הן בסדר
כתב הטלוויזיה הפלסטינית: "בואו נדבר על נושא הביקורים [בכלא,] ועל איזה סבל עברתם... באילו קשיים נתקלתם במשך התקופה הארוכה הזאת, ביצירת קשר [עם אחיך] אוסאמה ובהגעה אליו? ידוע לכל נושא האישורים וההתעמרות במשפחות האסירים כשרצו לבקר את בניהם [בכלא.] מה עבר עליכם?
אח של הרוצח המשוחרר אוסאמה אבו חנאנה: "כמובן, שהביקורים היו קשים מאוד, שיטות הבידוק, והיחס של הנהלת הכלא כלפינו. כמובן שכל הדברים הללו היו קשים. הביקור היה מתיש אותנו, בשל הבידוק בכניסה. היה אפילו צורך לשים את הנעליים במכונת [שיקוף.]"
כתב הטלוויזיה הפלסטינית: "באילו בעיות נתקלתם כשביקרתם את בנכם? האם היו בעיות בהסעה ובהגעה לכלא?"
אמו של הרוצח המשוחרר אחמד קדורה: "בחיי אללה, לא היה כלום. השבח לאללה, היינו מבקרים אותו וחוזרים הביתה."

הערה: האורחים בתוכנית הם קרובי משפחתם של אסאמה אבו חנאנה ואחמד עבד אל-עזיז קדורה. חנאנה וקדורה ושניים נוספים רצחו את מוטי ביטון ופצעו את אשתו סמוך לג'נין באוקטובר 1992. הם נשפטו למאסרי עולם אך שוחררו באוקטובר 2013 כחלק מ-104 מחבלים פלסטינים שישראל הסכימה לשחרר כאשר נענתה לתנאי המוקדם של הרש"פ לחידוש המשא ומת
30/10/2013 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat