English

 


חשוב מבחינה היסטורית
שאיפת הרש"פ: הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית
אורוגוואי מכירה במדינה פלסטינית
אל-חיאת אל-ג'דידה - 15/11/2010
 


     "הממונה על [תחום] אמריקה הלטינית בנציבות קשרי החוץ של תנועת פת"ח, דוקטור מחמד עודה, אמר כי בכיר במפלגה הסוציאליסטית באורוגוואי הודיע לו כי ארצו החליטה להכיר במדינה הפלסטינית.
בהצהרות בלעדיות ל"ופא", עודה הבהיר כי הודעה רשמית תתפרסם בעניין מאוחר יותר. יצוין כי המפלגה הסוציאליסטית היא חלק מהחזית השולטת באורוגוואי."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat