English

 


חשוב מבחינה היסטורית
שאיפת הרש"פ: הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית
המזכיר הכללי של תנועת היוזמה הלאומית הפלסטינית קורא לשגרירים זרים להכיר במדינה פלסטינית
אל-חיאת אל-ג'דידה - 14/10/2010
 


     "מזכ"ל תנועת היוזמה הלאומית הפלסטינית, הציר מצטפא ברע'ות'י, נועד עם שגריר קנדה, כריס גרינשילדס, ועם שגריר שוודיה, אקסל וורנהוף. הציר מצטפא ברע'ות'י אמר כי הוא הציע לשגרירים להכיר במדינה פלסטינית עצמאית בגבולות הארבעה ביוני, במסגרת קמפיין שהיוזמה פתחה בו למען הכרה במדינה פלסטינית. ברע'ות'י הוסיף כי החלופה למו"מ העקר כוללת הכרזה על המדינה הפלסטינית העצמאית על כל השטחים שנכבשו בשנת 1967 שבירתה ירושלים, דרישה ממדינות ערב, ממדינות העולם וממוסדותיו להכיר לאלתר במדינה על בסיס גבולות אלה, ופנייה לעצרת הכללית של האו"ם כדי שתכיר במדינה הפלסטינית ותדרוש מישראל לסיים את הכיבוש."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat