English

 


חשוב מבחינה היסטורית
שאיפת הרש"פ: הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית
עבאס: אם ישראל לא תעמוד בתנאים הפלסטינים למשא ומתן - "אין אפשרות אחרת"
אל-חיאת אל-ג'דידה - 29/10/2010
 


במהלך מסיבת עיתונאים משותפת עם שר החוץ המצרי, אחמד אבו אלע'יט, שהגיע עם שר המודיעין המצרי, עמר סלימאן, למשכן הנשיאות בעיר רמאללה, אמר יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס:
     "דיברנו על האופציות הפלסטיניות, ואמרנו שהאופציות הללו יבואו בזו אחר זו, אך האופציה הראשונה מביניהן היא חידוש המו"מ הישיר, אם ישראל תחדל מכל פעילויותיה ההתנחלותיות. אחר כך ישנן אופציות אחרות, שהראשונה שבהן היא לפנות אל ארה"ב ולדבר איתה. נבקש ממנה לנקוט עמדה ביחס לכל הסוגיות, ובמיוחד ביחס למדינה הפלסטינית ולהכרה בגבולות 1967 כגבולות המדינה הזו. לאחר מכן יש אופציות שנלך עימן למועצת הביטחון, עד לאופציות האחרונות שדיברנו עליהן, אך כעת אנו מתמקדים באופציה הראשונה. עם זאת, הדבר לא מונע מאיתנו להכין את עצמנו לכל האופציות שיבואו בהמשך. יש לנו שבע אופציות ולא אופציה אחת, אך לא נדלג על האופציה הראשונה אלא לאחר שימוצו כל הניסיונות בעניינה. אחר כך נלך לאופציה השנייה, והיא לדבר עם ארה"ב, ואם זה לא יצליח נעבור אל האופציה השלישית, וכן הלאה."

הכתבה הקודמת הכתבה הבאהCreated by swat