English

 


סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
סוגיות כלליות

Share |
הקודם הבא

פרודיה בטלוויזיה הפלסטינית על הרשות הפלסטינית שמאשימה את ישראל בכל בעיותיה
אמנדה: איפה היית, ח'וסה? חיכיתי לך הרבה זמן ולא באת.
ח'וסה: הייתי בדרכי לרמאללה אמנדה. הכבישים היו עמוסים ומחסום קלנדיה היה סגור ועמוס, עמוס מאוד. כמה שניסיתי לשכנע את החיילים שאת מחכה לי, אך ללא הועיל.
אמנדה: ח'וסה! אתה תמיד מתנצל. בזמן שבילית איתה, אתה הנחת לי להמתין לך הרבה זמן.
ח'וסה: את צריכה לדעת שלא בגדתי בך אף פעם. זהו הכיבוש [הישראלי]. הכיבוש הוא זה שהרג את הרגעים היפים שלנו, ומנע ממני להגיע אליך, לעזאזל.
אמנדה: ח'וסה! אתה חוזר כל פעם על אותו התירוץ: הכיבוש [הישראלי], הכיבוש, הכיבוש! האם הכיבוש הוא זה שגרם לך לבלות איתה את כל הזמן הזה?
26/07/2012 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat