English

 


PMW בתקשורת
דיווח של "מבט לתקשורת פלסטינית" צוטט על ידי ארגון UNWATCH במועצת זכויות האדם של האו"ם
Share |
דיווח של "מבט לתקשורת פלסטינית" צוטט על ידי ארגון UNWATCH
במועצת זכויות האדם של האו"ם

ג’נבה, 12 ביוני, 2017. יו”ר המושב במועצה לזכויות האדם, סגן נשיא המועצה, עמר אחמד רמדאן, חרג מהפרוטוקול הפרלמנטרי, וסירב להודות לנציג ארגון UN Watch, לאחר שזה קרא תיגר על דו”ח חדש המאשים את ישראל באלימות גברים פלסטינים נגד נשים, ושאל מדוע התעלם (הדו”ח) ממטיפים אסלאמיים המטיפים להכאת נשים [כפי שפורסם ע"י מכון מבט לתקשורת פלסטינית].

מומחית האו”ם, שהטיחה בישראל שלמלחמתה בטרור יש “השפעה מיגדרית” על נשים פלסטיניות, לא ציינה את הדקירות הפלסטיניות או התקפות הטילים ואת “השפעתן המגדרית” על נשים ישראליות – ולא ענתה לשאלתו של מנכ”ל UN Watch, הלל נוייר, על מקור הנתונים שלה להאשמת ישראל באלימות פלסטינית נגד נשים. ראה בהמשך.

__________________

הצהרה בפני מועצת זכויות האדם של האו”ם על ידי הלל נוייר, מנכ”ל האו”ם, 12 ביוני 2017.

אדוני היו”ר, הדו”ח היום על ישראל ועל השטחים הפלסטיניים מספק מידע חשוב על אלימות מכוונת כלפי נשים.

למרבה הצער, הדו”ח מתערער על ידי ההתרפסות שלו להנחה חוזרת ונשנית אחת. כפי שמודגש על-ידי המחבר, וזה “הקשר הברור בין הכיבוש המתמשך לבין האלימות נגד נשים”.

גב ‘סימונוביץ’, במילים אחרות, מה שאת אומרת הוא: “כשגברים פלסטינים מכים את נשותיהם, זו אשמת ישראל”.

בעניין זה, אני רוצה להציג כמה שאלות:

ראשית: איך את יודעת שיש “קשר ברור”? היכן הנתונים? אני לא רואה את זה בשום מקום בדו”ח, ולא בתוספות 1 או 2.

האם זה נכון להמשיך להתייחס לפלסטינים כאל ילדים, כך שכאשר אדם ברמאללה מכה את אשתו, אנחנו מעודדים אותו להגיד ‘ישראל גרמה לי לעשות את זה’?

הדו”ח שלך מדבר על פעולות ישראליות כמקור שיוצר לחץ. טוב אולי. עם זאת, ייתכן שיש מספר עצום של השפעות אחרות. איך אתה יודע מה יותר משפיע?

יהיה מעניין, למשל, לבחון אוכלוסיות דומות בלבנון, בירדן, בסיני ובמצרים, ולראות אם קיימים הבדלים בשיעור האלימות נגד נשים. גב ‘סימונוביץ’, למה לא עשית זאת? היכן הנתונים?

שנית: את מזכירה בקיצור את השפעת “המסורת והתרבות”. האם אתה מתכוונת למסורת הפלסטינית, הערבית או המוסלמית? את לא מציינת את זה, ולא נראה שאת מגלה עניין בגורם מפתח זה במזרח התיכון.

מדוע לא הזכרת את העובדה שהטלוויזיה הפלסטינית הרשמית משדרת באופן קבוע מטיפים מוסלמים שמספרים לגברים איך להכות את נשותיהם?

ב -8 בפברואר 2016, למשל, חסן אל-לחאם, המופתי של עזה, מצטט מהקוראן והחדית’, ויעץ לבעלים כיצד להכות את נשותיהם, והמליץ: “מכה שלא תכער אותה; במילים אחרות,מכה שלא תביא את המשטרה … המכה תהיה כמו בדיחה. מכה היא סוג של תזכורת כי אהבה וידידות שאללה ציווה עודנה נמצאת בין בני הזוג.” [הע' - ציטוט ישיר מהממצאים של מבט לתקשורת פלסטינית]

גב ‘סימונוביץ’, בעוד את מצאת דרכים עקיפות רבות להאשים את ישראל, איך יכולת להשמיט את ההסתה הישירה לאלימות נגד נשים פלסטיניות? למה לא הזכרת פעולות טרור נגד נשים ישראליות?


הדוח הקודם הדוח הבאלארכיון PMW בתקשורת
Created by swat