English

 


עלילות
קונספירציות נוספות

Share |
הקודם הבא

הטלוויזיה של הרש''פ: ישראל הרעילה את בארות המים הפלסטיניות
קריין הטלוויזיה הרשמית של הרש''פ: "המומחים לענייני מים הזהירו מפני תוצאות ההתקפות של הכיבוש על הבארות, כתוצאה מן השימוש בפצצות מורעלות המאיימות על בריאות התושבים."
כתבת הטלוויזיה הרשמית של הרש''פ: "הפגיעה בבארות המים היא שיטת לחימה שנקט הכיבוש בתוקפנותו כלפי עזה. הוא לא הסתפק במניעת מים מן התושבים, אלא אף החדיר רעל למקורות מים מרכזיים, והחריב את החקלאות."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 24/09/2014 (1 דקות.)


סרטוניםארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat