English

 


מה אומרים עלינו בעולם
מיכאל מלכיאור, יו"ר וועדת החינוך בכנסת לשעבר
Share |
"הרעל והשנאה שילדי הרשות הפלסטינית סופגים כיום, הופך את הקונפליקט הדתי הקיומי לסכנה הגדולה ביותר לתהליך השלום. כל מי שבעד השלום יזדעזע מהממצאים הללו (של PMW)... לא ניתן להגיע להסכמים כאלה בעוד השנאה הזו מונחלת בראשם של הילדים."
(חדשות הטלוויזיה הישראלית באנגלית, 20/03/2007; "הג'רוזלם פוסט", 20/03/2007)


הדוח הקודם הדוח הבאלארכיון מה אומרים עלינו בעולם
Created by swat