English

 


מה אומרים עלינו בעולם
בנימין נתניהו, ראש הממשלה
Share |
"החינוך הוא המפתח לשלום. בחירתו הטראגית של המשטר הפלסטיני לקדם את השנאה בספרי הלימוד הפלסטינים במקום את השלום, גוזרת על ילדיו ועל ילדינו עוד שנים רבות של מלחמה וסבל. מחקר זה (של PMW) חושף את תרבות השנאה ומסייע במאמצים לתיקונה."
(מרץ 2007)
 


הדוח הקודם הדוח הבאלארכיון מה אומרים עלינו בעולם
Created by swat