English

 


סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
אסלאמיזציה

Share |
הקודם הבא

איסרו את מי שאוכל בפומבי ברמדאן, גם אם אינו מוסלמי - כך איש דת ברש"פ
מנחה בטלוויזיה הפלסטינית: "אם מישהו לא צם מסיבה כלשהי [בחודש הרמדאן], כי הוא בן דת אחרת או שיש לו סיבה בריאותית - זאת זכותו. אבל הוא הורס את אווירת הרמדאן בכך שהוא אוכל או שותה במקומות ציבוריים או במקום העבודה."

שייח' יוסף אדעיס: "אין מנוס מהפיקוח על הרחובות, ומהטלת עונש חמור על כל מי [שאוכל] בפומבי בחודש הרמדאן, וזה מוטל על מנגנוני הביטחון. הרחוב שלנו הוא רחוב אסלאמי, השבח לאללה. כל מי שנתפס בביצוע החטא בפומבי במהלך הרמדאן צריך להיאסר עד סיום חודש הרמדאן, כדי לשמש לקח לאחרים. אני קורא לאחרים [הלא מוסלמים] להתחשב ברגשות המוסלמים."
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ 22/07/2012 (1 דקות.)


סרטונים
ארכיון וידאו - כל הנושאים

Created by swat