English

 


ירושלים תחת "מתקפה"
"ייהוד" ירושלים

ישראל כתולעת שאוכלת את ירושלים
בקריקטורה מוצגת ירושלים כתפוח נרקב הנאכל על ידי ישראל/יהודי שמצויר כתולעת המסומנת במגן דוד. הקריקטורה גם מבקרת את העולם הערבי על כך שאינו מוטרד מהעניינים הפלסטינים ומגורלה של ירושלים. ביקורת זו מבוטאת על ידי ציור של ערבי שהפנה את גבו לירושלים וצופה בטלוויזיה על ה"אביב הערבי".

טקסט על התפוח: "ירושלים"
טקסט על הטלוויזיה: "האביב הערבי"
אל-חיאת אל-ג'דידה
26/08/2012הקודם הבא


קריקטורות
ארכיון קריקטורות - כל הנושאים

Created by swat