English

 

אוסף קריקטורות


ישראל כנחש
כיתוב: "משחק השלום"
ישראל מיוצגת כזוג נחשים אימתניים המאיימים על השואפים להגיע לשלום במשחק "סולמות ונחשים".
אל-דוסתור
04/07/2010הקודם הבא


2010
לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
שכתוב ההיסטוריה
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
ירושלים תחת "מתקפה"
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

לפי שנים


Created by swat