English

 

אוסף קריקטורות


ישראל כתנין (2)
כיתוב על התנין: "תנין השלום"
[הערה: מגן דוד על גבי התנין]
דמות הערבי: "גיבורי השלום"
כיתוב על ספינת הסיוע לעזה: "פעילי השלום"
אל-דוסתור
27/05/2010הקודם הבא


2010
לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
שכתוב ההיסטוריה
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
ירושלים תחת "מתקפה"
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

לפי שנים


Created by swat