English

 

אוסף קריקטורות


ישראל כעכברוש (2)
על גבי הגבינה: "המולדת הערבית"
הסכין: "ארה"ב"
על ראשו של העכבר מגן דוד וכיפה
אל-חיאת אל-ג'דידה
20/08/2001הקודם הבא


2001
לפי נושא

דמוניזציה של ישראל והיהודים
עלילות
אלימות וטרור
מחבלים מתאבדים ו"שהאדה"
שכתוב ההיסטוריה
שנאת המערב ופאן-אסלאמיות
ירושלים תחת "מתקפה"
סוגיות פנים בחברה הפלסטינית
השקפות על תהליך השלום

 

לפי שנים


Created by swat