ישראל כנחש הטורף את ירושלים
ישראל מיוצגת כנחש הטורף את ירושלים.
אל-דוסתור
17/03/2010