ישראל כעכביש (2)
ישראל כעכביש.
אל-חיאת אל-ג'דידה
21/10/2001