קריקטורה בעיתון הרש"פ רומזת שישראל הרגה את יאסין ואת ערפאת
טקסט: "אנחנו יודעים מי הרג אותם ואנחנו יודעים מי הורג היום את חלומם."
אל-חיאת אל-ג'דידה
05/07/2012