ישראל כעטלף
החרימו אותם!

המוצרים הישראליים
Official Palestinian Authority TV
18/12/2012