פרסומי PMW
בכירי הרש"פ ופת"ח חוגגים את שחרורו של מחבל שהשתתף ברצח הנער אופיר רחום
Share |
     
בכירי הרש''פ ופת''ח חוגגים את שחרורו של מחבל
שהשתתף ברצח הנער הישראלי אופיר רחום
 
תנועת פת"ח של עבאס ארגנה "עצרת לאומית"
 
 
המחבל עבד אל-פתאח דולה עושה בידו את סימן הניצחון "V"
[מען (סוכנות ידיעות פלסטינית עצמאית, 02/07/2016]
 
נאן ז'אק זילברדיק 

דיווח זה יצא לראשונה באנגלית ב-03/07/2016
ץ
בתחילת החודש בכירים ברשות הפלסטינית ובפת''ח ערכו עוד מפגן
תמיכה במחבלים וברוצחים כשחגגו את שחרורו מהכלא של מחבל שהשתתף ברצח נער ישראלי בן 16, אופיר רחום, בשנת 2001.

שחרור המחבל עבד אל-פתאח דולה, שסיים לרצות 12 שנות מאסר, נחשב סיבה לחגיגה אצל בכירים פלסטינים רבים, בהם מושלת מחוז רמאללה, לילא ר'נאם; ראש עיריית ביתוניא רִבְּחי דולה; חבר הוועד המרכזי של פת''ח סולטאן אבו אל-עינין, וראש הרשות לענייני אסירים באש''ף, עיסא קראקע.

טקסט: "קבלת פנים המונית לאסיר המשוחרר עבד אל-פתאח דולה מביתוניא
לאחר שחרורו מבתי הסוהר של הכיבוש." 
בתמונה בצד ימין נראה המחבל דולה כשהוא לוחץ ידיים
לראש הרשות לענייני אסירים ומשוחררים באש"ף, עיסא קראקע. 
[אתר העיתון הרשמי של הרש''פ אל-חיאת אל-ג'דידה, 01/07/2016] 
 
ב-17/01/2001 השתתף המחבל עבד אל-פתאח דולה, איש התנזים, אחת מזרועות הטרור של פת''ח, בחטיפה וברצח של הנער בן ה-16 אופיר רחום. המחבלת אמנה מונא יצרה קשר עם רחום באמצעות חדרי צ'אט באינטרנט וערכה אתו שיחות וירטואליות ארוכות באנגלית, עד שפיתתה אותו להיפגש אתה בירושלים. כשנפגשו היא הסיעה אותו למקום בפאתי רמאללה שם היו דולה והמחבל חסן אל-קאדי, אשר ירו למוות באופיר רחום.

המחבל דולה שוחרר מהכלא ב-30/06/2016. עיריית ביתוניא ותנועת פת"ח של עבאס, ערכו לכבודו "עצרת לאומית." בכיר הרש''פ וראש עיריית ביתוניא, רִבְּחי דולה, אמר באירוע כי "האסירים הם סמל השחרור וההיפטרות מהכיבוש." הוא גם הביע את תמיכת הרש''פ במחבלים שרצחו ישראלים ונהרגו בזמן הפיגועים - כלומר נהיו "שהידים" - והצהיר כי "ביתוניא, עיר השהידים והאסירים, תישאר נאמנה לדרכם של השהידים." [מען (סוכנות ידיעות פלסטינית עצמאית), 02/07/2016]

אחד מאותם ה"שהידים" הפלסטינים שבכיר הרש''פ הבטיח להיות נאמן לדרכם הוא מוחמד טראירה, אשר בחודש שעבר (30/06/2016) רצח נערה בת 13 בדקירות סכין, בזמן שהיא ישנה במיטתה. מכון
מבט לתקשורת פלסטינית תיעד כי תנועת פת"ח מיהרה להאדיר את הרוצח וקראה לו "שהיד."
 
מפגן התמיכה ברצח של פת"ח והרש"פ אינו דבר מפתיע. יועצו של מחמוד עבאס, סולטאן אבו אל-עינין, שהשתתף בעצרת לכבודו של המחבל דולה, אמר לאחרונה לפלסטינים: "
בכל מקום שתמצא ישראלי, ערוף את ראשו."
גם לילא ר'נאם, מושלת מחוז רמאללה ואל-בירה מטעם הרש"פ
מביעה תמיכה ומאדירה מחבלים באופן עקבי, וכך גם ראש הרשות לענייני אסירים ומשוחררים מטעם אש''ף, עיסא קראקע.

פת''ח שיבחה את רוצחיו של אופיר רחום גם בעבר. ביום האישה הבינלאומי בשנה שעברה,
תנועתו של עבאס האדירה את אמנה מונא, המחבלת שפיתתה את אופיר רחום לפני הירצחו. פת"ח כינתה את אמנה מונא "אישה מהוללת!"

להלן הדיווח על העצרת שנערכה לכבודו של דולה, אחד השותפים ברצח של הנער אופיר רחום בן ה-16:

כותרת: "ביתוניא קיבל את פניו של המשוחרר [עבד אל-פתאח] דולה לאחר 12 שנות מעצר"

"אישים מהעיר ביתוניא, ממחוז [רמאללה] ומתנועת פת"ח קיבלו את פניו של המשוחרר עבד אל-פתאח דולה, שהיה 12 שנים בבתי הסוהר של הכיבוש לאחר שהיה מגורש במשך 4 שנים. תחילה פנו כולם לקברו של השהיד יאסר ערפאת, שם הניח האסיר המשוחרר זרי פרחים על הקבר, [כשהוא עומד] לצד מושלת מחוז רמאללה ואל-בירה, ד"ר לילא ר'נאם, ראש עיריית ביתוניא רִבְּחי דולה ועוד אישים רשמיים, אנשי ציבור ואנשי תנועת פת"ח במחוז...

עיריית ביתוניא ותנועת פת"ח ערכו עצרת עממית המונית, בה נכחו חבר הוועד המרכזי [של פת''ח] סולטאן אבו אל-עינין; ראש מועדון האסיר, קדורה פארס; ראש רשות האסירים עיסא קראקע, ועוד רבים מתושבי ביתוניא וחברי האסיר ממספר מחוזות.
האסיר המשוחרר הדגיש כי האסירים מייצגים את הנאמנות לסוגיה הפלסטינית ועקרונות היסוד שלה, וציין כי ההתלכדות הציבורית סביבם וסביב משפחותיהם חשובה לשחרורם ולריקון בתי הסוהר... דולה הודה לכל מברכיו בעצרת הלאומית הזאת, והדגיש את המשך דרך המאבק עד להשגת כלל זכויותינו ועקרונות הבסיס שלנו, ובראשם הקמת מדינתנו העצמאית בריבונות המלאה, ובירתה ירושלים.

מצדו, הדגיש רִבְּחי דולה, ראש עיריית ביתוניא, כי האסירים הם סמל השחרור וההיפטרות מהכיבוש, וציין כי העיר ביתוניא, עיר השהידים והאסירים, תישאר נאמנה לדרכם של השהידים. כמו כן, הוא הדגיש כי חרותם של כלל האסירים היא המצפן שלנו וירושלים היא בירתנו הנצחית, ובירך את כלל האסירים ואת קרוביו של האסיר עבד אל-פתאח [דולה] על שחרורו לאחר שריצה 12 שנים בבתי הסוהר של הכיבוש."
[מען (סוכנות ידיעות פלסטינית עצמאית), 02/07/2016]
 
תמונות וטקסט שפורסמו באתר העיתון הרשמי של הרש''פ, אל-חיאת אל-ג'דידה:


טקסט: "קבלת פנים המונית לאסיר המשוחרר עבד אל-פתאח דולה מביתוניא לאחר שחרורו מבתי הסוהר של הכיבוש" [אתר העיתון הרשמי של הרש-''פ אל-חיאת אל-ג'דידה, 01/07/2016]
 
הערה: בתמונה בצד ימין נראה המחבל דולה כשהוא לוחץ ידיים לראש הרשות לענייני אסירים ומשוחררים באש"ף, עיסא קראקע.