פרסומי PMW
תשלום מראש
Share |
יוזמת מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" מתקרבת עוד להשגת המטרה
של סיום מדיניות הרש"פ לתגמל מחבלים

 - חקיקה ישראלית המגדירה את המשכורות החודשיות שמשלמת הרש"פ למחבלים כעבירה פלילית צפויה להיכנס לתוקף ביום 31 בדצמבר, 2020.

- בניסיון לעקוף, ולו באופן זמני, את החוק החדש של ישראל, הרש"פ מתכוונת להעניק מקדמה למחבלים, ולשלם להם 3 חודשים מראש, וזאת בטרם כניסת החוק לתוקף.

מוריס הירש, עו"ד, 28/12/2020

ב -31 בדצמבר ייכנסו לתוקף ביהודה ושומרון הוראות חוק המאבק בטרור הקובעות, בין היתר, כי תשלום תגמול עבור ביצוע מעשה טרור הוא עבירה פלילית. החוק החדש מספק מקור נוסף להגדרת התגמולים שמשלמת הרשות הפלסטינית למחבלים כלואים ולמחבלים משוחררים, בתור תשלומים בלתי חוקיים.

חוק המאבק בטרור, 2016, אומץ לראשונה ביהודה ושומרון בפברואר 2020, והוא היה אמור להיכנס לתוקף ב -9 במאי בשנה זו. על פי החוק, כל אדם המבצע "פעולה ברכוש" כדי "לסייע, לקדם, לממן או לתגמל" בעבור ביצוע מעשה טרור, מבצע עבירה וצפוי לעונש של בין 7 ל-10 שנות מאסר (תלוי באופי ובחומרת העבירה בגינה נעשתה הפעולה ברכוש).

שלושה שבועות לפני שנכנס החוק לתוקף, מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" נקט יוזמה כדי להביא להחלת הוראות החוק החדש על תשלום המשכורות החודשיות שהרש"פ משלמת למחבלים הכלואים ולמחבלים המשוחררים.

במכתב שנשלח לכל הבנקים הפועלים בשטחי הרשות, מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" הזהיר כי אם לא יפסיקו הבנקים לסייע לרשות לשלם את תגמולי טרור למחבלים, הבנקים עלולים לשאת בהשלכות החוקיות, ובכלל זה לשאת באחריות אזרחית ופלילית על פעולותיהם, כולל האפשרות כי כוחות צה"ל יתפסו את כספי הטרור מהבנקים באופן ישיר, וכי אף עובדי הבנקים עלולים להיות חשופים למעצר ולהעמדה לדין.

איגוד הבנקים הפלסטינים הגיב לאזהרת "מבט לתקשורת פלסטינית" בכתב לשר האוצר הפלסטיני באומרו כי "כל הבנקים מבקשים בזאת מכבודו להפסיק את העברת הסכומים לחשבונות אלה. הבנקים יעבירו את היתרות בחשבונות אלה לחשבון משרד האוצר." [וטן, סוכנות ידיעות פלסטינית עצמאית, 08/05/2020]

מכתב האזהרה של "מבט לתקשורת פלסטינית" ותגובות הבנקים ברש"פ חוללו סערה, והרש"פ מצאה את עצמה פתאום ללא יכולת לשלם את עשרות מיליוני השקלים שהיא משלמת מדי חודש לאלפי המחבלים הכלואים והמשוחררים.

כדי לעקוף את חוק המאבק בטרור, החליטה הרש"פ להקים בנק חדש שדרכו היא מתכוונת לשלם את תגמולי הטרור. על פי החזון של הרש"פ, הבנק חדש, שזכה לשם "בנק העצמאות", יהיה מוסד בנקאי פלסטיני חדש שלא יהיו לו קשרים בנקאיים חיצוניים, ולכן לא יהיה כפוף להוראות הבינלאומיות המכוונות נגד מימון טרור.

כתוצאה מגל אלימות פלסטיני שפרץ בעקבות החלטת הבנקים לסרב לקבל את תגמולי הטרור, וההבנה כי החקיקה החדשה תשפיע באופן משמעותי על מערכת הבנקאות ברש"פ, ועל רקע ההתמודדות עם נגיף הקורונה, החליט שר הביטחון, בני גנץ ב-07/06/2020 להקפיא את ההוראה הזו באופן זמני. בתחילת אוקטובר פנה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף כמיל אבו רוקון, לשר לענייני אזרחים ברש"פ, חוסיין אל-שיח', והודיע לו כי ישראל החליטה לדחות, בפעם האחרונה, את כניסת ההוראות לתוקף, וזאת עד ליום 30/12/2020.

מכיוון שנראה כי הרש"פ טרם סיימה את היערכותה להקמת בנק הטרור החדש, הודיע ראש הרשות לענייני אסירים, קדרי אבו בכר, ביום ראשון האחרון (27 בדצמבר) כי עוד לפני סוף החודש הרש"פ מתכוונת לשלם לכל המחבלים הכלואים משכורות עבור שלושה חודשים - משכורת אחת לחודש דצמבר 2020 ומקדמות שכר על החודשים ינואר ופברואר 2021.

"ישולמו משכורות עבור שלושה חודשים לפני סוף החודש הנוכחי, כדי להימנע מהחלטת הכיבוש להעניש את הבנקים."

[צפא, סוכנות חדשות פלסטינית עצמאית, 27/12/20]

בדיווח נוסף נאמר:

"הממשלה הפלסטינית נוטה לשלם לאסירים משכורות עבור שלושה חודשים, בעקבות סירוב הבנקים לקבל את משכורותיהם אחרי ה-31 בדצמבר הנוכחי – המועד האחרון שקבע צבא הכיבוש לתחילת הטלת הסנקציות נגד הבנקים המנהלים חשבונות של אסירים.
משרד האוצר הביע נכונות לשלם משכורות עבור שלושה חודשים (דצמבר, ינואר, פברואר) [הסוגריים במקור], וכי הוא בוחן גם את האפשרות לשלם את משכורת חודש מרץ.
משכורות האסירים יועברו לפני יום רביעי הקרוב."

[רשת "קודס", אתר חדשות פלסטיני, 27/12/2020]

בתחילה התמקד "מבט לתקשורת פלסטינית" בבנקים המסחריים הפועלים ברש"פ וזאת לאחר שזיהה אותם כחוליה החלשה במדיניות תגמול הטרור של הרש"פ.

על פי התיאוריה של "מבט לתקשורת פלסטינית," הבנקים, שרבים מהם עובדים עם בנקים באירופה ובארה"ב וכפופים לחוקים ולתקנות מחמירות נגד מימון טרור, אינם מושקעים באופן אידיאולוגי במדיניות תגמול הטרור של הרש"פ. ההפסדים שהבנקים האלה היו עלולים לעמוד בפניהם בעקבות הטלת עיצומים וסנקציות עליהם בגין סיוע במימון טרור, היו עלולים להיות כבדים. ההתפתחויות האחרונות מצביעות על כך שההשערה של "מבט לתקשורת פלסטינית" הייתה מדויקת, כאשר דיווחים מוסרים כי הסיבות שבגינן מסרבים הבנקים להמשיך ולספק שירותים למחבלים משקפות באופן מדויק את מכתב האזהרה שמכון 'מבט לתקשורת פלסטינית' שלח אליהם:

"הבנקים הודיעו לממשלה כי אין בכוונתם להעביר את משכורות האסירים אחרי התאריך הנ"ל [30 דצמבר 2020], לאחר שהממשלה אמרה כי לא תוכל לספק להם הגנה אם צבא הכיבוש יפרוץ אליהם, יעניש אותם או יעצור את עובדיהם."

[רשת "קודס", אתר חדשות פלסטיני, 27/12/2020]

בעוד שמכון 'מבט לתקשורת פלסטינית' יזם את המהלך האחרון הזה תוך התמקדות בבנקים הפועלים ברש"פ, מרגע שתיכנס ההוראה החדשה לתוקף, היא תהיה גם בעלת השלכות מרחיקות לכת על כל גופי הרש"פ, חליפיהם ועובדי הרש"פ המעורבים ביישום המדיניות. להוראה החדשה תהיה השפעה מהותית גם על המחבלים מקבלי התשלומים בעצמם.

לפני שנה, בדצמבר 2019, המליץ "מבט לתקשורת פלסטינית" לשר הביטחון דאז, נפתלי בנט, ליישם את חוק המאבק בטרור, ולהורות על תפיסת תגמולי הטרור ששילמה הרש"פ למחבלים הערבים הישראלים. בהתבסס על אותן הוראות שאמורות להיכנס לתוקף כעת ביהודה ושומרון, אימץ השר בנט את ההמלצה והורה על תפיסת מיליוני שקלים.

אם ייושמו ההוראות החדשות במלואן, יהיה בכך צעד עצום לקראת חיסול המדיניות הממוסדת של הרש"פ של תגמול טרור.

להלן קטעים ארוכים יותר מהידיעות המוזכרות לעיל:

כותרת: "[קדרי] אבו בכר ל[סוכנות] צפא: ישולמו לאסירים משכורות עבור שלושה חודשים"

"ראמאללה – בלעדי ל"צפא"
יו"ר הרשות לענייני אסירים, קדרי אבו בכר, אמר ביום ראשון בערב כי ישולמו לאסירים משכורות עבור שלושה חודשים, כדי להימנע מהחלטת הכיבוש להעניש את הבנקים הפלסטיניים.
אבו בכר אמר בהצהרה בלעדית לסוכנות 'צפא': "ישולמו משכורות עבור שלושה חודשים לפני סוף החודש הנוכחי, כדי להימנע מהחלטת הכיבוש להעניש את הבנקים".
יצוין כי בנקים פלסטינים החלו במהלך החודשים האחרונים לסגור כמה חשבונות של אסירים והשביתו אותם, בעקבות הודעת הכיבוש כי יוטלו סנקציות על הבנקים שיש בהם חשבונות של אסירים..."

[סוכנות צפא, 27/12/2020]

כותרת: "פרטים חדשים על תשלום משכורות האסירים עבור החודשים הבאים"

"רמאללה – רשת החדשות קודס

מקורות יודעי דבר במשרד האוצר וברשות לענייני אסירים אמרו ל'רשת קודס' כי הממשלה הפלסטינית נוטה לשלם לאסירים משכורות עבור שלושה חודשים, בעקבות סירוב הבנקים לקבל את משכורותיהם אחרי ה-31 בדצמבר הנוכחי – המועד האחרון שקבע צבא הכיבוש לתחילת הטלת הסנקציות נגד הבנקים שמנהלים חשבונות של אסירים.

המקורות אמרו כי הבנקים הודיעו לממשלה שאין בכוונתם להעביר את משכורות האסירים אחרי התאריך הנ"ל, לאחר שהממשלה אמרה כי לא תוכל לספק להם הגנה אם צבא הכיבוש יפרוץ אליהם, יעניש אותם או יעצור את עובדיהם. הם הוסיפו כי הממשלה בחרה לנקוט צעד זה עד שיימצאו אלטרנטיבות... 

המקורות הבהירו כי משרד האוצר הביע נכונות לשלם משכורות עבור שלושה חודשים (דצמבר, ינואר, פברואר) [סוגריים במקור], וכי הוא בוחן גם את האפשרות לשלם את משכורת חודש מרץ.

המקורות ציינו בפני "רשת קודס" כי משכורות האסירים יועברו לפני יום רביעי הקרוב...

יצוין כי בחודש שעבר הרש"פ ביקשה מאסירים משוחררים למלא טפסים על מנת למנותם למשרדי הממשלה השונים, כדי להימנע מהסנקציות הישראליות שעשויות להיות מוטלות על הבנקים, אך נראה כי המינויים לא יתבצעו לפני סוף פברואר.

[רשת "קודס", 27/12/2020]