פרסומי PMW
מכון 'מבט לתקשורת פלסטינית' גרם לסגירת 35,000 חשבונות בנק של מחבלים
Share |
Heb-template
  מכון 'מבט לתקשורת פלסטינית' גרם לסגירת 35,000 חשבונות בנק של מחבלים
  • הרשות מפרה את חוק המאבק בטרור בגלוי ובכוונה ומשלמת משכורות ישירות למחבלים לאחר שהבנקים הפועלים בשטחי הרש"פ סירבו לשמש כצינור להעברת תשלומי הטרור
  • מכון 'מבט לתקשורת פלסטינית' עידכן את שר הביטחון, בני גנץ, בדבר הפרות הרש"פ את החוק, תוך הדגשת החשיבות של הבאת העבריינים לדין ותפיסת הכספים ששולמו כגמול לטרור
מאת עו"ד מוריס הירש ואיתמר מרכוס, 05/05/2021

כתוצאה ישירה מפעולות שנקט מכון 'מבט לתקשורת פלסטינית', הבנקים הפועלים באזורים הנתונים לשליטת הרש"פ סגרו 35,000 חשבונות של מחבלים כלואים, מחבלים ששוחררו ומשפחות של מחבלים הרוגים - המכונים "שהידים". המכון הודיע לבנקים שאם הם ימשיכו להפעיל חשבונות אלה, וימשיכו לקבל לתוכם את התשלומים מהרש"פ, המשולמים כתגמול בעבור ביצוע מעשי טרור, הם יפרו את החוק הישראלי ויהיו חשופים לאחריות אזרחית ופלילית. בתגובה לאזהרת המכון, הבנקים סגרו את חשבונות המחבלים.

ואולם, הרש"פ לא הפנימה את אזהרת מכון 'מבט לתקשורת פלסטינית' כפי שעשו הבנקים. באפריל, לראשונה בשנת 2021 ולראשונה מאז כניסת החוק לתוקף, העבירה הרש"פ את תשלומי המשכורות הלא חוקיים למחבלים הכלואים והמשוחררים, ואת קצבאות משפחות המחבלים ההרוגים.
"הרש"פ החלה היום, יום שלישי, לשלם את משכורות האסירים בכלא הכיבוש הישראלי, האסירים המשוחררים, הפצועים ובני משפחות השהידים באמצעות סניפי הדואר הפלסטיני. זאת לאחר שנסגרו כ-35 אלף חשבונות שלהם בבנקים הפועלים בשטחים הפלסטיניים בעקבות צו צבאי ישראלי."
[אתר אל-ערבי אל-ג'דיד, סוכנות חדשות ערבית בבריטניה, 06/04/2021]

בהודעה בעניין הכוונה לשלם את משכורות הטרור באמצעות הדואר הפלסטיני, מסרה הרשות לענייני אסירים, הממומנת על ידי הרש"פ:
"הרשות לענייני אסירים אמרה בהודעה שפרסמה היום, יום שני, כי משכורות האסירים והמשוחררים ישולמו מחר, יום שלישי, באמצעות סניפי הדואר הפלסטיני בכל מחוזות הגדה המערבית, ובאמצעות מחלקות הרשות [לענייני אסירים] ברצועת עזה."
[מען, סוכנות חדשות פלסטינית, 05/04/2021]
בהתייחס למכתבי האזהרה ששלח מכון 'מבט לתקשורת פלסטינית' לבנקים, נמסר בהודעת הרשות לענייני אסירים כי החלטת הבנקים לסגור את חשבונות הבנק של המחבלים נבעה מ"האיומים הישראליים לפגוע בהם ולתבוע אותם":
"ההחלטה לשלם את משכורות האסירים באמצעות סניפי הדואר התקבלה בעקבות פגישה שנערכה בין משרד האוצר, משרד התקשורת וטכנולוגיות המידע ורשות המטבע הפלסטינית.

זאת לאחר שהבנקים סירבו לקבל את גיליונות משכורות האסירים והמשוחררים עקב האיומים הישראליים לפגוע בהם ולתבוע אותם, אם הם לא יפסיקו לקיים קשרים עם האסירים והמשוחררים."
[מען, סוכנות חדשות פלסטינית, 05/04/2021]
למרות החלטת הבנקים, הרש"פ נחושה להמשיך לשלם את התגמולים למחבלים, והיא בדקה דרכים שונות לעקוף את הוראות חוק המאבק בטרור, וזאת מבלי להשתמש בבנקים המסחריים. בתחילה החליטה הרש"פ להקים בנק טרור חדש ואף הכריזה על שמו של המנכ"ל הנבחר, אך אפשרות זו נזנחה.

בהעדר נכונות מצד הבנקים המסחריים לספק שירותים למחבלים, לא נותרה לרש"פ ברירה אלא לבצע תשלומים ישירים בסניפי הדואר שלה. המחבלים ובני משפחותיהם, בעלי מעמד של גיבורים ברש"פ, אמרו כי הם חשים "ביזוי והשפלה", מפני משום שעליהם לעמוד "כמו קבצנים לקבל את המשכורות":
"במרכז הדואר בעיר רמאללה שבמרכז הגדה המערבית הייתה הצטופפות של אסירים משוחררים, בני משפחות של אסירים ושהידים, ופצועים...

האסיר המשוחרר ערפאת אל-ברגותי (מכון 'מבט לתקשורת פלסטינית' לא הצליח לברר את פרטי נסיבות מאסרו ופשעיו) אמר ל'אל-ערבי אל-ג'דיד': 'האסירים, בני משפחותיהם והמשוחררים קיבלו את המסר - שיהפכו אותם למקרים סוציאליים - וזאת כתוצאה מההמתנה בשערי הדואר ותחושת הביזוי וההשפלה לאחר שנים של מאבק ויציאה כנגד הכיבוש".

אלברגותי המשיך: 'כעת האסיר עומד ומתחנן לקבל משכורות שתפרנס אותו. המשפט ששמעתי הכי הרבה היום מה[אסירים] המשוחררים הוא שאנו עומדים כקבצנים כדי לקבל את המשכורות הזו. אין זה הולם את האסירים ואת מאבקם שאנו עומדים כך מול הדואר.'

אלברגותי דרש ללחוץ על הבנקים, או למצוא דרכים ראויות לאסירים, במקום להעביר את המשכורות לדואר. הוא אמר: 'הבנקים צריכים לעשות את המוטל עליהם. הם נמצאים בשטחים הפלסטיניים, ועליהם לשלם מחיר, גם אם יופעלו עליהם לחצים מצד הכיבוש'. עוד אמר כי חובתה של הרש"פ לשאת באחריות ולחפש אלטרנטיביות נאותות..."
[אתר אל-ערבי אל-ג'דיד, סוכנות חדשות ערבית בבריטניה, 06/04/2021]
חוק המאבק בטרור שאליו התייחס מכון 'מבט לתקשורת פלסטינית' קובע כי מי שמבצע "פעולה ברכוש", לרבות תשלומים במזומן הניתנים כתגמול בגין ביצוע עבירת טרור, מבצע עבירה.

המונח "פעולה ברכוש", מוגדר בחוק ככולל כל פעולה בנקאית.

משכך, כל הפקידים הפלסטינים שהיו מעורבים בהחלטה לשלם את משכורות הטרור ובביצועה, וצוות שירות הדואר של הרש"פ שאפשרו את תהליך תשלום המשכורות, ביצעו כולם עבירה חמורה שהעונש לצידה הוא עד 10 שנות מאסר. הכספים ששולמו למחבלים חשופים גם לתפיסה ולהחרמה.

מסיבה זו, מכון 'מבט לתקשורת פלסטינית' עידכן את שר הביטחון גנץ בדבר הפרות הרש"פ, תוך הדגשת החשיבות של הבאת את העבריינים לדין ותפיסת כל הכספים ששולמו כגמול לטרור.

להלן קטע ארוך יותר מהדיווח על משכורות הטרור המשולמות דרך סניפי הדואר של הרשות הפלסטינית שצוטטו לעיל:
כותרת: "משכורות האסירים ישולמו מחר באמצעות סניפי הדואר"

"הרשות לענייני אסירים אמרה בהודעה שפרסמה היום (יום ב') כי משכורות האסירים והמשוחררים ישולמו מחר (יום ג') באמצעות סניפי הדואר הפלסטיני בכל מחוזות הגדה המערבית, ובאמצעות מחלקות הרשות [לענייני אסירים] ברצועת עזה.

הרשות הבהירה כי ההחלטה לשלם את משכורות האסירים באמצעות סניפי הדואר התקבלה בעקבות פגישה שנערכה בין משרד האוצר, משרד התקשורת וטכנולוגיות המידע, ורשות המטבע הפלסטינית.

זאת לאחר שהבנקים סירבו לקבל את גיליונות משכורות האסירים והמשוחררים עקב האיומים הישראליים לפגוע בהם ולתבוע אותם, אם הם לא יפסיקו לקיים קשרים עם האסירים והמשוחררים.

הרשות ציינה כי האסירים המשוחררים יקבלו החודש תשלום באמצעות סניפי הדואר, עד אשר יושלם תהליך שילובם במוסדות המדינה. מי מהם שיעבוד וישולב בתוך המוסדות הרשמיים, האזרחיים והצבאיים - ישולם לו דרך המוסד שלו הוא שייך ובאמצעות כרטיסים חכמים.

היא הוסיפה כי מנגנון תשלום משכורות האסירים הנמצאים בכלא ימשיך להיות דרך סניפי הדואר. אשר למשכורות האסירים והמשוחררים ברצועת עזה, הם יקבלו אותן לאחר שיפנו למחלקות הרשות [לענייני אסירים] ברצועה."
[מען, סוכנות חדשות פלסטינית, 05/04/2021]
כותרת: "הרש"פ החלה היום (יום ג') לשלם את משכורות האסירים בכלא הכיבוש הישראלי, האסירים המשוחררים, הפצועים ובני משפחות השהידים באמצעות סניפי הדואר הפלסטיני. זאת לאחר שנסגרו כ-35 אלף חשבונות שלהם בבנקים הפועלים בשטחים הפלסטיניים בעקבות צו צבאי ישראלי...

לפי מידע שהשיג 'אל-ערבי אל-ג'דיד', מספר החשבונות של אסירים, שהידים ופצועים שנסגרו הוא כ-35 אלף. התשלום מתבצע דרך הדואר לאחר שנכשלו אופציות אחרות, ביניהן הקמת בנק ממשלתי פלסטיני.

לכן הממשלה הפלסטינית החליטה בסוף החודש שעבר לשלם את המשכורות דרך הדואר, ביניהן משכורות של 7,500 אסירים משוחררים, עד שיושלמו הפרוצדורות לשילובם במוסדות הביטחוניים והאזרחיים של הרש"פ.

במרכז הדואר בעיר רמאללה שבמרכז הגדה המערבית הייתה הצטופפות של אסירים משוחררים, בני משפחות של אסירים ושהידים, ופצועים...
האסיר המשוחרר ערפאת אל-ברגותי אמר ל'אל-ערבי אל-ג'דיד': 'האסירים, בני משפחותיהם והמשוחררים קיבלו את המסר - שיהפכו אותם למקרים סוציאליים - וזאת כתוצאה מההמתנה בשערי הדואר ותחושת הביזוי וההשפלה לאחר שנים של מאבק וקריאת תיגר על הכיבוש.'

אל-ברגותי המשיך: 'כעת האסיר עומד ומתחנן לקבל משכורות שתפרנס אותו. המשפט ששמעתי הכי הרבה היום מה[אסירים] המשוחררים הוא שאנו עומדים כפושטי יד כדי לקבל את המשכורות הזו. אין זה הולם את האסירים ואת מאבקם שאנו עומדים כך מול הדואר".

אל-ברגותי דרש ללחוץ על הבנקים או למצוא דרכים ראויות לאסירים, במקום להעביר את המשכורות אל הדואר. הוא אמר: 'הבנקים צריכים לעשות את המוטל עליהם. הם נמצאים בשטחים הפלסטיניים, ועליהם לשלם מחיר, גם אם יופעלו עליהם לחצים מצד הכיבוש.' עוד אמר כי חובתה של הרש"פ לשאת באחריות ולחפש אלטרנטיביות נאותות..."
[אתר אל-ערבי אל-ג'דיד, סוכנות חדשות ערבית בבריטניה, 06/04/2021]