פרסומי PMW
שוב נופלים קורבן לרמאות הפלסטינית?
Share |
Heb-template
שוב נופלים קורבן לרמאות הפלסטינית?
 
מאת עו"ד מוריס הירש, 01/09/2021

בימים האחרונים פורסם שממשלת ישראל מתכוונת להעניק לרשות הפלסטינית הלוואה בסך מאות מילוני שקלים בתנאים נוחים. הטעמים שעומדים ביסוד ההחלטה הזו, ופירוט תנאי ההלוואה לא נחשפו בפני הציבור. אין זו הפעם הראשונה שרעיון זה עולה. אותו הרעיון עלה גם בתחילת שנת 2020. הגורם המשותף בשני המקרים האלה הוא שר הביטחון דאז, וראש הממשלה היום, נפתלי בנט. הגם שמדובר בהחלטה בעייתית ביותר מסיבות רבות, להלן נעמוד על כך שההחלטה תסייע לרש"פ, בין היתר, להמשיך לשלם את התגמולים שהיא משלמת למחבלים (ובכלל זה מחבלים רוצחים) ואף תממן את מאמצי הרש"פ לרדוף את חיילי צה"ל ובכירי המדינה בבית הדין הפלילי הבינלאומי.

ביום 28 באוגוסט 2021, פורסמה הידיעה הזאת על יד העיתונאי והפרשן לענייני ערבים, אהוד יערי:


מדיניות הרש"פ לשלם תגמולים כספיים למחבלים

בעוד הרש"פ מציגה מצג לפיו מצבה הכספי עגום עד כדי כך שהיא נזקקת להלוואה מממשלת ישראל, בפועל הדיווחים הכספיים שלה מציגים נראטיב אחר לגמרי.

מדי חודש מפרסמת הרש"פ דו"ח ביצוע תקציבי, בהתאם לדרישות המדינות התורמות לה. הדו"ח כולל נתונים כספיים רבים, ובין היתר נתונים על היקף הכנסות הרש"פ, הן ממיסים שהיא גובה והן ממיסים שמדינת ישראל גובה ומעבירה לה, כחלק מההסדרים הכלכליים שנקבעו בהסכמי אוסלו.

עיון בדיווחים אלה מעלה כי בששת החודשים הראשונים של שנת 2021 דווקא חלה עליה בהיקף הכנסות הרש"פ, וזאת הן בהשוואה לששת החודשים הראשונים של שנת 2020 והן בהשוואה רב שנתית לחציון הראשון של השנים. העלייה נרשמה הן במיסים שהרש"פ גובה בעצמה והן מהמיסים שישראל גובה ומעבירה לה, כפי שמוצג בטבלה הבאה: 
   

הבעיה שאותה מבקשת הממשלה לתקן באמצעות ההלוואה, אם כן, אינה בהכנסות הרש"פ. הבעיה היא כנראה בהוצאותיה.

אחת ההוצאות השנתיות הגדולות ביותר של הרש"פ היא תשלומי התמיכה בטרור. כפי שחשף מכון 'מבט לתקשורת פלסטינית' מדי חודש משלמת הרש"פ עשרות מיליוני שקלים אשר מתגמלים, מעודדים ומתמרצים טרור. התשלומים מתחלקים לשניים. חלק אחד משולם למחבלים כלואים ולמחבלים משוחררים. החלק השני משולם למחבלים פצועים ולמשפחות של מחבלים הרוגים. 

החוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח–2018, (המוכר בכינויו "חוק הקיזוז") נועד להיאבק במדיניות הרש"פ לעודד טרור ולתגמל מחבלים, ולהענישה בגין התגמולים שהיא משלמת למחבלים. על פי החוק, בתום כל שנה מגיש שר הביטחון דוח ובו פירוט היקף תשלומי הרש"פ למחבלים. הדוח מוגש לאישור ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי ("הקבינט הביטחוני"). לאחר אישור הדוח, שר האוצר אמור להקפיא את הסכום שנקבע מתוך כספי המיסים שישראל גובה ומעבירה לרש"פ, וזאת בשנים-עשר ניכויים חודשיים שווים. על פי החוק, הממשלה יכולה לשחרר את הכספים המוקפאים רק בחלוף שנה שבה הרש"פ אינה משלמת תגמולים כלשהם למחבלים.

על פי הדוחות האלה, בשנים 2018 – 2020 בלבד, תשלומי הרש"פ למחבלים הצטברו ליותר מ-1,857 מיליארד ₪. רק בחודש יוני, אישר הקבינט הביטחוני את הדוח האחרון, לפיו ב-2020, שנת הקורונה, שילמה הרש"פ למחבלים יותר מ-597 מיליון ₪. נכון לסוף חודש יוני 2021, היו אמורים להיות כמיליארד ₪ בחשבון ההקפאה.

גם בשנת 2021 ממשיכה הרש"פ לשלם את תגמולי הטרור, כאשר הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ משדרת באופן חוזר ונשנה (למעלה מ-40 פעמים רק בחודשים האחרונים) סרטון שבו מתחייב יו"ר הרש"פ מחמוד עבאס (המוכר בכינויו "אבו מאזן"), שגם אם יישאר רק גרוש אחד בקופת הרש"פ הוא ישלם אותו למחבלים:

הקריינית בטלוויזיה הרשמית של הרש"פ: "חמוש בכוח הזכות, דבק בעקרונות הלאומיים, קורא תיגר על הלחצים המדיניים, מגן על ירושלים. למרות הסחיטה הוא [אבו מאזן] שומר על זכות השהידים, הפצועים והאסירים".

אבו מאזן: "ברכה שלוחה לשהידים הנאמנים שלנו, ולאסירינו ולמשפחותיהם שעומדות איתן, הנושאות באורך רוח את סבלן. ונאמר להם למשפחות השהידים שנגן על זכויותיהם, יהיה אשר יהיה המחיר שנצטרך לשלם. לא אכנע למה שביקשה ישראל. אם יישאר לי גרוש אחד, אשלם אותו למשפחות השהידים, האסירים ופצועים ולא אמנע זאת מהם".
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, עשרות פעמים בחודש מאז יוני 2020]

חשוב להדגיש, תשלומי הרש"פ למחבלים הינם אסורים הן על פי חוק המאבק בטרור והן על פי הצו בדבר הוראות בטחון (החוק המקביל שחל באיו"ש). ממשלת ישראל אינה יכולה לסייע לרש"פ לעבור עבירה על חוקים אלה. לכן, אם לרש"פ חסר כסף, אזי לפני שממשלת ישראל יכולה לבוא לסייע לה בהלוואה, היא חייבת לדרוש מהרש"פ להפסיק, לאלתר לחלוטין ולצמיתות, את תשלום התגמולים למחבלים. מתן הכסף בטרם חדלה הרש"פ לשלם למחבלים, משמעותו כי ממשלת ישראל מסייעת ביודעין, תוך שימוש בכספי המיסים של אזרחי המדינה, לרש"פ לשלם את תגמולי הטרור. ממשלת ישראל גורמת לכך שנפגעי הטרור מתגמלים את רוצחי יקיריהם.

רדיפת הרש"פ את חיילי צה"ל ומנהיגי המדינה בבית הדין הפלילי הבינלאומי

בינואר 2015 ביקשה הרש"פ, תוך הפרה ברורה של הסכמי אוסלו, להצטרף לבית הדין הפלילי הבינלאומי. מאז פועלים צוותים של הרש"פ להגיש דוחות חודשיים לתובע בבית הדין ובהם האשמות שווא נגד חיילי צה"ל ונגד מנהיגי מדינת ישראל. לטענת הרש"פ חיילי צה"ל תוקפים, במתכוון ובזדון, אזרחים פלסטינים תמימים ורוצחים אותם. נגד מנהיגי המדינה טוענת הרש"פ שהם מבצעים פשע מלחמה של העברת אוכלוסייה אזרחית ישראלית לתוך "השטח הפלסטיני הכבוש."

הרש"פ משקיעה במאמץ זה, של השחרת מדינת ישראל, משאבים וכספים רבים. בין היתר, נסע ראש הממשלה של הרש"פ, מוחמד אשתייה, עם משלחת, כדי לפגוש את התובעת הקודמת של בית הדין לשם קידום פתיחת חקירה נגד חיילי צה"ל וראשי המדינה. כאשר ביקשה התובעת מבית הדין לקבוע את היקף הסמכות הגיאוגרפית שלו, הרש"פ חשפה קיומה של וועדה שבו חברים כל הפלגים הפלסטינים, ובכללם ארגוני הטרור חמאס והחזית העממית. וכאשר המציא בית הדין לעצמו את הסמכות לעסוק בסכסוך הישראלי-פלסטיני, והחליטה התובעת לפתוח בחקירה נגד ישראל, חשף ראש המחלקה לשיתוף פעולה בינלאומי בפרקליטות של הרש"פ, שלפני קבלת ההחלטה, קיימו נציגי הרש"פ כ80 מפגשים עם אנשי התביעה במשרדי בית הדין.
"ישנם מאמצים שבוצעו עם או תוכננו באמצעות מפגשים משותפים עם בית הדין לפלילים, בערך 80 מפגשים נערכו בין [נציגי] פלסטין ובית הדין הבינלאומי לפלילים, כמובן עם משרד התובעת הכללית. ישנם קרוב ל-60 תיקים ומכתבים שנמסרו, כולם מספרים על הפרות ישראליות. ישנם דוחות חודשיים שמוגשים לבית הדין הבינלאומי לפלילים, דרך התובעת הכללית ובאמצעות משרד החוץ [הפלסטיני]..."    
 [הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 25/05/2021]

מאמצים אלה ממשיכים גם הם, עד עצם היום הזה.

באופן פרדוקסאלי, בין האנשים שהוגשו נגדם תלונות נמנים ראש הממשלה נפתלי בנט ושר הביטחון בנימין גנץ.

אם מצבה הכלכלי של הרש"פ כל כך ירוד, בטרם תעניק לה סיוע, ממשלת ישראל חייבת לדרוש מהרש"פ לחדול מלרדוף את חיילי צה"ל ומנהיגי המדינה, לאלתר, לחלוטין ולצמיתות. ללא כסף לא תוכל הרש"פ להמשיך להמציא שקרים ולהעבירם לבית הדין הבינלאומי. ואם יש לה מספיק כסף לצורך קידום השקר הזה, היא בוודאי אינה זקוקה להלוואה מצד ממשלת ישראל.

חשוב לציין שהרעיון המקורי שמדינת ישראל תסייע כספית לרש"פ ותעניק לה הלוואה בסך 800 מיליון ₪ עלה בחודשים הראשונים של שנת 2020. אז הוסבר שהכספים נועדו לסייע לרש"פ להמשיך לתפקד, וזאת עקב הירידה המשמעותית כביכול בהכנסותיה בשל נגיף הקורונה. מחקר שפרסום מכון 'מבט לתקשורת פלסטינית' הוכיח אז, כמו היום, שהרש"פ ניסתה לרמות את ממשלת ישראל, ושבחודשים הראשונים של שנת 2020 לא חלה ירידה כלשהי בהכנסות הרש"פ ממיסים, אלא דווקא להיפך, נרשמה עלייה. בסוף לא מומשה הכוונה להעניק את ההלוואה בעקבות ההחלטה של אבו מאזן לנתק את הקשרים עם ישראל, וזאת על רקע הכוונה, כביכול, להחיל את הדין הישראלי על איו"ש.

למותר לציין, שהגם שהרש"פ לא קיבלה את ההלוואה שהייתה, על פי הנטען, כל כך חיונית בשנת 2020, היא לא נפגעה ולא התפרקה. תוצאה זו מעידה, כאלף עדים, שלא הייתה הצדקה מלכתחילה, למתן ההלוואה.

סיכום

הגם שהמניעים של ההחלטה כי ממשלת ישראל תעניק לרש"פ הלוואה בסך מאות מיליוני ₪ אינם ברורים, ניתן לקבוע כבר עתה שמדובר בהחלטה מיותרת לחלוטין עקב בהכנסות הגדולות של הרש"פ מתחילת השנה.

כל עוד הרש"פ ממשיכה לתגמל מחבלים ולרדוף ישראלים בבית הדין הפלילי הבינלאומי, המשמעות של מתן ההלוואה היא שאזרחי ישראל מממנים הן את תשלום תגמולי הטרור והן את רדיפת חיילי צה"ל.

הרעיון להשתמש בכספי מדינת ישראל על מנת להעניק לרש"פ הלוואה כלשהו היה רעיון רע בשנת 2020, והוא נשאר כך גם בשנת 2021.

(הערה: בהודעת אהוד יערי נפלה טעות סופר. מדובר בהלוואה בשקלים ולא בדולרים)