תשבץ בעיתון הרש"פ: פלסטין ויפו נכבשו ב-1948
אל-חיאת אל-ג'דידה - 09/01/2009

 
תשבץ בנוסח ריבוע קסם (ההגדרות - אופקי ואנכי יוצרות את אותו הצירוף):
     1. הבטחה מקוללת. [התשובה: בלפור].
2. בירת מדינה אירופית שכבשה את פלסטין. [התשובה: לונדון].
3. מדינה ערבית כבושה - שנת 1948. [התשובה: פלסטין].
4. עיר פלסטינית כבושה - שנת 1948. [התשובה: יפו].