הטלוויזיה הפלסטינית קוראת ל"פייסבוק" להחרים את ישראל
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 09/03/2008

 
[המנחה, עלאא' ר'ושה:]
"הנושא השלישי והאחרון שלנו להיום עוסק בפייסבוק: הפייסבוק כזירת לחימה חדשה בין הערבים וישראל. 'ישראל אינה מדינה, מיחקו אותה מרשימת המדינות באתר האינטרנט' - זוהי כותרת בפורום ערבי שכולל אלפי אמריקאים, זרים ואפילו יהודים, באתר האינטרנט המפורסם "פייסבוק". מספר החברים בו עד עכשיו הוא כ-36,000. הפורום דורש להתייחס לישראל כישות כובשת ולא כמדינה, מדגיש שהוא לא מפנה את הדברים האלה כלפי אף אחד וכי הוא בעד שלום צודק וכולל בשטחים הפלסטיניים [באתר מצורפת המפה הנ"ל המגדירה שטחים אלו]... יש מידע רב שנמצא [בפורום הזה] על ההיסטוריה הפלסטינית, והקשר של העם הפלסטיני לארץ הזאת, שכמובן נגזלה מאיתנו, ויכול להיות שזהו הביטוי העדין ביותר שאנחנו יכולים להגיד: 'נגזלה מאיתנו'"... ומן הצד השני, ישנו פורום ברשת של ישראל באתר האינטרנט שדורש לבטל או לסגור את הפורום הנ"ל מאחר והוא אנטישמי. כמובן שכל דבר שמעלה פלסטיני הוא תמיד אנטישמי, טרוריסטי או גזעני... במקביל, מבקשים יותר מ-49,000 אנשים לבטל פורום אחר שכותרתו 'ישראל היא מדינה טרוריסטית, נשנא אותה יחד'".
המנחה, תלא חלאוה: "זוהי התפתחות יפה... אנחנו משתמשים באתרי האינטרנט לדבר כזה... זוהי דרך להתבטא בסופו של דבר...".