היו פלסטינים בתקופת הברזל
אל-חיאת אל-ג'דידה - 27/12/2012

 
     "רשות העתיקות הישראלית הודיעה אתמול כי באזור שער הגיא, כביש ירושלים-יפו, התגלה מקדש מתקופת הברזל, שאותה הארכיאולוגים הישראלים מסווגים כתקופת ממלכת יהודה בפלסטין.
הרשות אמרה בהודעה מטעמה כי המקדש והממצאים הארכיאולוגיים שהתגלו מספקים עדות נדירה לטקסי הפולחן באזור ירושלים בתחילתו של שלטון המלוכה, כלשונה.
בין היתר נמצאו פסלונים של גברים מזוקנים...
הארכיאולוגים הישראלים סבורים שהמקדש שהתגלה הוא אחד מבין מקדשים רבים שהיו מפוזרים במה שהם כינו ממלכת יהודה לפני תהליך הרפורמות בסוף תקופת המלוכה, אשר ביטלו את כל הטקסים מחוץ למקדש בירושלים.
אין חוות דעת עצמאיות [כלומר, לא ישראליות] בנוגע לממצא החדש, אך הוא מוכיח, באמצעות הפסלונים ששימשו קרוב לוודאי לטקסי דת, כי הפלסטינים בתקופת הברזל – בעודם סוגדים לאל אחד – שמרו על המנהגים שירשו מתקופות קודמות."