הרש"פ מגנה את השואה, אך מציב את זה יחד עם "משטר הכיבוש הישראלי" כחלק מ"פרקי רשע קטסטרופליים" שהיו בתולדות האדם
אל-חיאת אל-ג'דידה - 30/01/2014

 
זה דוגמא נדירה וחיובית בו הרש"פ מכיר ומגנה את השואה ואת תקיפת היהודים. עם זאת, הרש"פ ממשיך בלהשוות את "משטר הכיבוש הישראלי" להתנהלות הנאצים במהלך השואה, ומגדיר את שניהם כ"פרקי רשע קטסטרופליים" בתולדות האדם.

כותרת:
"משרד החוץ מגנה בחריפות את פשע השואה"
     ביום הזיכרון [הבינלאומי] לשואה, משרד החוץ גינה בחריפות את מעשי הטבח שהתבצעו בעיקר נגד יהודים, וכן נגד מיעוטים אחרים, שהם מהפשעים החמורים ביותר שביצעו ידי אדם נגד האנושות כולה. [משרד החוץ הוסיף כי הפשעים הללו בוצעו] באופן שאדם חופשי אינו יכול לתפוס ולהעלות על דעתו, במסגרת תהליך של טיהור אתני ורצח עם שיישארו לנצח אות קלון על מצחה של האנושות.
משרד החוץ הדגיש בהודעה שהתפרסמה אתמול כי בתולדות האדם היו כמה פרקי רשע קטסטרופליים, שחייבים להתמודד איתם ולמנוע את הישנותם... וביניהם משטר האפרטהייד ששרר באופן בולט בדרום אפריקה, משטר הכיבוש הישראלי, והשליטה על עם אחר, כמו במקרה של העם הפלסטיני, ההשתלטות על אדמתו, גירושו ממנה בכוח, וגזל מולדתו, חירותו וכבודו.
משרד החוץ קרא לאו"ם, לארגוניו ולכל המדינות, ובפרט לחברות הקבועות במועצת הביטחון, לנקוט צעדים שיגנו על האנושות מפני הישנות הפשעים הללו ויצילו אותה מהם לאלתר, ולרדוף את מבצעיהם [של פשעים אלו]."